Pojištění dítěte

3_Kooperativa_RGB

Po celou dobu konání kurzu je dítě pojištěno u společnosti Kooperativa pojišťovna a.s. , které je již zahrnuto v celkové ceně. Jedná se o úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nevyužité cestovní služby a dodatkové služby pojištění pro případ zrušení cestovní služby. 

V případě odhlášení dítěte z kurzu před jeho zahájením z důvodu vážné nemoci můžete uplatňovat náhradu plnění ve výši 80% stornopoplatku organizátora na smluvní pojišťovně. Jeho výše je stanovena dle délky času mezi odstoupením od smlouvy a prvním dnem akce. (konečná výše plnění je plně v kompetenci smluvní pojišťovny, do ceny akce se nezapočítává platba za samotné pojištění).  V případě, že se podaří zabezpečit záměnu ve formě náhradníka nepřijdete o žádné peníze.

K uplatnění náhrady je nutné písemné vyjádření lékaře na příslušném formuláři (v sekci Ke stažení ) zrušení cesty a jeho doručení nejpozději do posledního dne konání kurzu.

V situaci, kdy dítě přeruší účast během kurzu ( první dva dny) můžete uplatnit pojištění nevyužité cestovní služby na náhradu nákladů uznaných pojišťovnou na nespotřebované cestovní služby ve výši 80%. I v tomto případě je nutné  nahlásit událost ihned organizátorovi kurzu a současně dodržet postup uvedený výše.

Podrobné info včetně storno podmínek v sekci Ke stažení

Hravé lyžování doporučuje Dětský program ŽABKA – Pojištění dětí

Můžete sdílet: