Finanční příspěvky

Příspěvek od zaměstnavatele

Informujte se u svého zaměstnavatele o možnosti příspěvku (benefit)

Rádi vystavíme fakturu či potvrzení.

Do emailu pavla.stockova@predskolnisport.cz uveďte:

*Jméno a datum narození dítěte

*Přidělený variabilní symbol

*Název zaměstnavatel + IČO

*Další údaje od zaměstnavatele včetně požadovaného textu

 

Příspěvek od zdravotní pojišťovny

Informujte se u své zdravotní pojišťovny na možnost využití příspěvku na sportovní aktivity, příměstské tábory apod.

– potvrzení o účasti rádi vystavíme

Potvrzení bude vydáno první den při nástupu dítěte na kemp.

Později po skončení tábora lze potvrzení získat v elektronické podobě za poplatek 50,-Kč.

 

Příspěvek od městské části

Informujte se u svých městských částí, zda přispívají na příměstské tábory!

 

 

Pojištění:

V rámci pobytu dítěte na příměstském táboře je sjednáno úrazové pojištění.

 

 

 

Můžete sdílet: